آفرورد

قوانین بیراهه نوردی

رد لاستیک به جا نگذارید سعی کنید از رد لاستیک های قبلی عبور کنید و رد جدیدی از خودتان در طبیعت باقی نگذارید. قضیه فقط بهم خوردن ظاهر طبیعت بکر نیست، این رد های لاستیک زیست بوم منطقه رو بهم … Readmore

0 comments